Top
rig

HUGHES

Hughes nøddusjer setter standarden for sikkerhet hos:

Brage, Valhall, Åsgard, Mongstad, Xstrata, Esso Slagen, Kemira, Rolls-Royce Marine, Hydro, Statoil, Falconbridge, Rikshospitalet, SINTEF.