Top
Odd_Ivar Nordbygg2

Nordbygg 2016, Stockholm

I april i år viste Engebretsen frem de fantastiske kokesystemene fra BORA og de Sveitsiske armaturene fra KWC på messen Nordbygg i Stockholm. Odd Ivar Solvold som er vår samarbeidspartner og bevis på kvalitet og effektivitet bidro med deilig matlaging. Han skapte ikke bare god mat men delte også hans synspunkter om BORA til nysgjerrige besøkere. Vi vil takke alle våre besøkere for gode diskusjoner og stort engasjement. Det var helt klart at BORA var interessant for deltagerne på Nordbygg.

Se hva Odd Ivar sier om BORA og hvordan systemet fungerer: