Vår engelske leverandør Hughes Safety Showers tilbyr et omfattende utvalg av uoppvarmede nøddusjer. Alternativene inkluderer; veggmonterte, takmonterte og frittstående modeller. Serien inneholder også nøddusjer kombinert med øyeskyllere. Kravet om nøddusj omfatter steder der kjemisk søl og sprut er en risiko for ansikt, øyne og kropp. Alle sikkerhetsdusjer bør plasseres nær farlige arbeidsmiljøer der kjemikaliesøl og sprut er en risiko for ansatte.