Hughes Safety Showers tilbyr et omfattende utvalg av øye- ansiktsdusjer for å muliggjøre kontinuerlig skylling med rent kaldt vann. Alle vaskestasjoner skal ligge lett tilgjengelig nær farlige arbeidsmiljøer der kjemikaliesøl og sprut er en fare for øynene og ansiktene til de ansatte. Helse og sikkerhetstandarder krever øyeskyllere som skal være lokalisert nær potensielle farer slik at arbeidstakere kan få tilgang til behandling raskt.