I Norge stiller det høye krav til produkter i bruk på storkjøkken. Høyt vanntrykk, høye vanntemperaturer og et høyt tempo, gjør at deler kan slites over tid.

KWCs sortiment er ekstra solid og vi har mange varianter og muligheter med tanke på forskjellig storkjøkkenbruk. Slites slangen til forspyledusjen for fort kan man vurdere lengre slange eller våre høytrykksslanger for «ekstrembruk».