KONTAKTINFORMASJON

Morten Engebretsen AS – Org.nr. 911444437

Dronningens gate 28

0154 OSLO

Tel.: +    22 47 75 90

www.engebretsen.no

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Morten Engebretsen AS samler inn og bruker personopplysninger.

 

ANSVARLIG

Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger om deg (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

 

GENERELT OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ VÅRE NETTSIDER

Markedssjefen har det daglige ansvaret for Morten Engebretsen as behandlinger av personopplysninger på www.engebretsen.no,
www.mortenengebretsen.se og www.mortenengebretsen.dk og i CRM systemet med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, som for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Markedssjefen er ansvarlig databehandler, og har ansvar for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av bl.a. Google og Facebook. Det er kun Morten Engebretsen AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Databehandleravtalen mellom Google og Facebook regulerer hvordan informasjonen behandles og hvem som har tilgang. Se egne personvernerklæringer fra Google og Facebook.

NETTSTATISTIKK

Morten Engebretsen AS samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsteder Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi benytter Google Analytics.

 

DISSE OPPLYSNINGENE INNHENTER VI, OG HERFRA KOMMER DE

Når du er i kontakt med oss (f.eks. ved kjøp av varer, konkurranser, nyhetsbrev eller annen utfylling av skjema eller besøk på websiden), innhenter vi opplysninger om deg. Opplysningene vi innhenter er navn, adresse, hvor du jobber, e-postadresse og telefonnummer, kjøp-, ordre- og brukshistorikk, samt informasjon som du gir til vår kundeservice eller selgere. Din adresse innhentet vi når vi var i kontakt med deg sist, enten via mail, telefon eller personlig.

DERFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål og av følgende lovmessige grunner:

KJØP

Varebestilling, leveranse, faktura og øvrig informasjon om kjøp som produktnyheter, råd- og tips eller ved f.eks. viktige meldinger fra produsent om det skulle være mangler eller feil med produktet. Dersom du foretar kredittkjøp på faktura hos oss vil tilhørende informasjon om deg overdras til DNB Factoring når varen er sendt fra oss til deg. For mere informasjon om hvordan din informasjon behandles iht. GDPR hos DNB se følgende link https://www.dnb.no/om-oss/personvern.html

KUNDESERVICE-SAKER

For å håndtere kundeservice-saker som f.eks. spørsmål, reklamasjoner og garantisaker har vi behov for personopplysninger. Behandlingen gjør vi for å overholde loven i forbindelse med regnskap, reklamasjoner og garantisaker.

MARKEDSFØRING

Personopplysninger i forbindelse med markedsføring benyttes for å sende deg produktinformasjon, nyheter, tilbud og invitasjoner til hyggelige events via e-post og post. Behandlingen skjer med ditt samtykke for direkte kontakt.

KONKURRANSER

Vi behandler personopplysninger for å kunne administrere konkurranser vi organiserer.

OVERHOLDELSE AV LOVBESTEMTE FORPLIKTELSER

Vi behandler personopplysninger for å kunne overholde gjeldende lover, f.eks. lov om bokføring, avgifter, skatt eller produktsikkerhet. Behandlingen gjøres for å oppfylle lovbestemte forpliktelser.

FORHINDRING AV MISBRUK OG KRIMINALITET

Vi behandler personopplysninger for å forhindre misbruk av våre tjenester og for å forhindre kriminalitet, f.eks. bedrageri. Behandlingen har til hensikt å sikre bedriftens verdier, agenturer og renommé i bransjen

DE SOM MOTTAR PERSONOPPLYSNINGENE

Personopplysningene kan deles iht. lov med f.eks. myndigheter, selskaper i Morten Engebretsen-konsernet, logistikkselskaper, eller andre leverandører som skal sikre at produkter og tjenester blir levert eller returnert forsvarlig.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE LAND INNENFOR EU/EØS

I enkelte tilfeller kan vi overføre personopplysninger til personer i andre land innenfor EU/EØS. I slike tilfeller skjer overføringen i forbindelse med at vi skal sende deg varer direkte fra produsent.

 

SÅ LENGE LAGRES PERSONOPPLYSNINGENE

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er behov for dem til det bruket de ble samlet inn eller så lenge som det kreves i henhold til lover eller andre bestemmelser.

KJØP OG ORDREHISTORIKK LAGRES I HENHOLD TIL KRAVENE I LOVEN.

Kundeserviceinformasjon relatert til kjøp og reklamasjoner lagres så lenge det kreves at vi gjør det i henhold til kravene i loven.

MARKEDSFØRINGSINFORMASJON.

Opplysninger brukt til kommunikasjon med deg som kunde samt markedsføring lagres til du ber om å få de slettet eller ikke lenger ønsker å motta vår markedsføring.

OPPLYSNINGER BRUKT TIL Å FORHINDRE MISBRUK OG LOVBRUDD

Opplysninger brukt til å forhindre misbruk og lovbrudd lagres så lenge det er behov for det for å forebygge eller rapportere lovbrudd (f.eks. bedrageri).

DINE RETTIGHETER

Vi svarer på dine henvendelser vedrørende spørsmål om dine rettigheter så snart som mulig, men senest innen en måned. Når det er tillatt etter gjeldende lov, kan vi kreve et administrativt gebyr for å oppfylle en forespørsel som nedenfor.

TILGANG

Du har rett til å få informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger, samt en kopi av personopplysningene.

KORRIGERING

Du kan kreve at feilaktige eller ufullstendige data korrigeres.

SLETTING

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet i følgende tilfeller:

Personopplysningene er ikke lenger nødvendige for de formål de ble innhentet eller behandlet;

Du har trukket tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysningene, og det finnes ikke noen annen rettslig grunn for behandling av dem;

Du har protestert mot behandling av personopplysninger som er gjort basert på vår legitime interesse, og interessen din veier tyngre;

Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte;

Personopplysningene må slettes for å oppfylle en lovbestemt forpliktelse.

 

Begrensning av behandling

I følgende tilfeller har du rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses:

  • Vi har behandlet personopplysningene på en ulovlig måte, og du motsetter deg at opplysningene slettes og krever i stedet at bruken av dem begrenses;
  • Du trenger personopplysningene for å kunne etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, men vi trenger ikke lenger opplysningene for de formålene de ble behandlet for;
  • Du har protestert mot behandlingen av dine personopplysninger, og vi vurderer for en tidsperiode hvem sin legitime interesse som går foran.

Innvendinger til behandling

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som vi gjør på bakgrunn av legitim interesse. I slike tilfeller avsluttes behandlingen dersom vi ikke har en legitim interesse som ligger foran dine interesser, eller om vi må fortsette behandlingen for å ivareta rettskrav.

Innvending mot direkte markedsføring

Du har rett til å motsette seg behandling av personopplysninger for direkte markedsføring.

Du kan motsette deg direkte markedsføring ved å kontakte kundeservice.

Hvis du har gjort en slik innsigelse, vil vi slutte å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføring.

DATAMOBILITET

Du har rett til å få de personlige opplysninger som du har gitt oss, og som vi behandler automatisert på grunnlag av avtaler med deg eller med ditt samtykke, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format.

KLAGE

Dersom du er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss eller levere inn en klage til en tilsynsmyndighet.

COOKIES

Vi bruker såkalte cookies/pixels på websiden. Den informasjonen som samles inn og analyseres ved hjelp av cookies. Dette brukes for å tilpasse og effektivisere våre tjenester, innholdet på websiden, tilbud og annonser til den besøkende, samt for å øke sikkerheten på websiden. Dersom man ikke aksepterer cookies i webleseren, vil flere av funksjonene på websiden ikke fungere, ettersom websiden da vil tro at det er en ny bruker for hver gang en side lastes inn. Om du ikke aksepterer cookies, kan din webleser enten konfigureres slik at du automatisk nekter lagring av cookies eller at du informeres hver gang en webside ber om å få lagre en cookie. Via webleseren kan du også slette cookies som har blitt lagret tidligere. Se webleserens hjelp-sider for mer informasjon. Vi bruker også tjenester fra tredjeparter som i visse tilfeller også benytter cookies. Vi benytter Google og Facebooks sine tjenester for å forbedre vår markedsføring. Du kan velge å ikke akseptere cookies fra tredjeparter i din webleser ved å følge en av disse lenkene:

http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg

http://www.networkadvertising.org/choices

Våre nettsider gjengitt ovenfor bruker Google Analytics, levert av Google, Inc. Google Analytics bruker cookies for å kunne analysere hvordan brukere bruker siden. Google vil bruke denne informasjonen til å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet og yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Hvis du ikke vil at dine besøk på vår webside skal vises i statistikken i Google Analytics, kan du installere et tillegg i din webleser ved å bruke denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout