Fettuskillere fra Morten Engebretsen

Morten Engebretsen AS har levert fettutskillere til det norske markedet i over 80 år. Vi har et stort antall størrelser og varianter tilpasset ulike behov og installasjoner.

Våre fettutskillere utmerker seg med følgende fordeler:

  • Sertifisert etter NS-EN-1825
  • Lav vekt
  • Robuste
  • Rektangulær for enkel inntransport
  • Lett innvendig rengjøring
  • Mange utbyggingsmuligheter

Kontakt oss gjerne for hjelp til dimensjonering og valg av type og les gjerne mer om regelverk, plassering, dimensjonering nederst på siden her!

Les mer om de forskjellige fettutskillerne

Fettuskillere til å grave ned ute

Fettutskiller for utendørs nedgravd montasje i serien Euro G ute NS.

Fettutskillerne fra den tyske produsenten Kessel utmerker seg med en form som gjør at den er enkel å transportere dit produktet skal plasseres. Laget i rotasjonsstøpt polyethylen er den også enkel å spyle ren ved tømming. Fettstoffene sklir lett av materialet.

Kan leveres med eller uten alarmanlegg.

Materialet gjør også at vekten blir lav og gjør at utskillerene fra Kessel har meget lang levetid.

Tanken tømmes ved å trekke sugeslange fra tankbil ned i utskilleren. Åpne lokket og sug ut innholdet.

Euro G, for utendørs nedgravd montasje NS 1-4

Art. nr Nominell
størrelse
Ø a b h h1 h2 Vekt
93.001/120D NS 1 110 1380 1106 1300 540 610 111 kg
93.002/120D NS 2 110 1380 1106 1550 790 860 120 kg
93.004/120D NS 4 110 1380 1106 18/00 1040 1110 130 kg

Last ned brosjyre her!
Produktark, pdf
Last ned monteringsanvisning her!

Fettutskiller

Euro G, for utendørs nedgravd montasje NS 7-20

Art. nr Nominell
størrelse
Ø L B h1 h2 Vekt
93.007/120D NS 7 160 2080 1200 1030 1100 305 kg
93.010/120D NS 10 160 2860 1200 1030 1100 360 kg
93.015/120D NS 15 200 2300 1760 1560 1630 455 kg
93.020/120D NS 20 200 3060 1760 1560 1630 530 kg

Last ned brosjyre her!
Produktark, pdf
Last ned monteringsanvisning her!

Frittstående fettuskillere til innendørs montasje

Fettutskiller  i serien EasyClean.

Kessel fettutskiller for frittstående innendørs montasje. Laget i rotasjonsstøpt polyethylene for lett inntransportering og lang levetid og enkel rengjøring.

Kan også leveres med tømmerør, varmtvannsspylestuss og alarmanlegg.

Plasseres på plant gulv. Kan plasseres på en liten ramme for å komme til for rengjøring under tanken. Eventuelt fettsøl fra tømming kan ellers trenge inn under tanken og gi lukt. Rommet skal ha sluk og fortrinnsvis undertrykk.

Tanken tømmes ved å trekke sugeslange fra tankbil inn i rommet. Åpne lokket og sug ut innholdet. Spyl rent og fyll opp med vann etter tømming. Alternativt kan utskilleren utstyres med tømmerør og varmtvannspyling. Tømmerøret forlenges ut for vegg og avsluttes med medfølgende klokobling.

Lufting:
Tilløpsrøret utstyres med T-stykke for tilkobling av lufteledning. Lufting skal gå over tak.

Fettutskiller

EasyClean for frittstående innendørs montasje

Art. nr Nominell
størrelse
Ø A Mål l Mål B h1 h2 h3 Volum totalt
inkl slamfang
Vekt
93.002.01 NS 2 110 1500 1735 680 985 1055 1435 600 l 69 kg
93.003.01 NS 3 110 1500 1735 680 985 1055 1435 600 l 74 kg
93.004.01 NS 4 110 1880 2115 680 985 1055 1435 800 l 87 kg
93.007.01 NS 7 160 1910 2145 940 1185 1255 1655 1350 l 135 kg
93.010.01 NS 10 160 2590 2820 940 1185 1255 1655 1900 l 181 kg

Last ned brosjyre her!
Produktark, pdf
Last ned monteringsanvisning her!

Mer informasjon om fettutskillere

Bruksområder

Alle profesjonelle kjøkken skal ha fettutskiller. Mindre næringsmiddelindustri kan også følge kommunale bestemmelser med mindre de faller inn under kravene fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Regelverk

Kommunen er regulerende myndighet og kravene til fettutskillere er nedfelt i sanitærreglementet. Praksis varierer mellom kommunene, men generelt kan man legge NS – EN – 1825 til grunn for dimensjonering og valg av fettutskiller. Alle våre fettutskillere er utformet i henhold til NS-EN-1825.

Plassering

Normalt vil en fettutskiller plasseres frittstående på gulv i en kjeller eller teknsik rom med eget avtrekk og sluk. Det gir god tilgang for tømming og inspeksjon også om vinteren.

Dersom fettutskilleren monteres utendørs, må nedgravingsdybde i komninasjon med isolasjon gi tilstrekkelig frostsikring. Ta høyde for at tælen går dypest på områder som ryddes for snø. Det må tas hensyn til tilgjengelighet for tømming om vinteren.

Lufting

Fettutskillere skal lutfes over tak. Tilløpsrøret utstyres med T-rør for tilkobling av lufting.

Dimensjonering

Vannmengden beregnes for anlegget og multipliseres med faktorer for temperatur, fettets spesifikke vekt og mengde vaskemiddel for å komme frem til norminell størrelse (NS). Vannmengden kan beregnes på forskjellige måter, mest typisk beregning må man også vite hvilken type virksomhet det er (kantine, restaurant, etc) og hvor lang driftstid det er på kjøkkenet pr. dag. Vi hjelper deg å finne riktig dimensjon – kontakt oss!

Rengjøring av fettutskiller – samt slamfang

Standardutskillerne fra Kessel og Morten Engebretsen AS er rotasjonsstøpt polyetylen med lukttette lokk. Dette gir korrosjonsikre utskillere med lav vekt og lang levetid. Overflaten er glatt og gir dårlig feste for fett. Dermed er det svært enkelt å tømme og å rengjøre.

Med NS-EN-1825 kom også kravet om slamfang. Slamfangvolumet skal være 100 liter x NS. I våre fettutskillere er det satt av plass for utskilt slam.

Tømming av fettutskillere

Utskilleren tømmes med sugeslange via lokket. Mot slutten av tømmingen skal tanken spyles innvendig for å få med avleiringer på tankveggen og for å få med det siste av bunnslammet.

Etter tømming fylles tanken opp med rent vann. For å hindre lyktspredning ved tømming kan utskilleren leveres med tømmerør og varmtvannspyling. Tommebilen kobler seg til utvendig klokobling, utsuging startes og det åpnes for varmtvannspyling. Fyll opp med rent vann etter tømming.