uls25-sokkelmotor-for-bora-classic-og-professional-engebretsen