Vår engelske leverandør Hughes Safety Showers tilbyr et omfattende utvalg av oppvarmede nøddusjer for utendørs bruk. Alternativene inkluderer; veggmonterte, frittstående modeller, og mer avanserte modeller med tanker. Serien inneholder også nøddusjer kombinert med øyeskyllere. Kravet om nøddusj omfatter steder der kjemisk søl og sprut er en risiko for ansikt, øyne og kropp. Alle sikkerhetsdusjer bør plasseres nær farlige arbeidsmiljøer der kjemikaliesøl og sprut er en risiko for ansatte. Hughes har 2 oppvarmingsmetoder; enten en trace tape som ligger rundt røret innvendig og hindrer frostskader, eller et varmeelement som plasseres inni nøddusjen ovenfra.