Bora Professional downdraft film - Hvordan virker benkeventilasjon?

Noen ord om sammenligning av effektivitet på downdBORA professional downdraft - lave mad uden osraft og konvensjonelle kjøkkenhette-systemer og litt om den berømte BORA effektivitet.

 

EU normer for downdraft-effektivitet

BORAs benkeventilator er basert på en lufthastighetsteknologi ~ den laminære luftstrøm ~ og ikke volumteknologi (m3) som brukes av tradisjonelle kjøkkenhetter.

Pr i dag finnes det derfor heller ingen EU normer for produktområdet benkeventilasjon. Vi har altså med en ny teknologi å gjøre.

BORA deltar i et europeisk utvalg som arbeider med å få innført en måling av teknologien i byggereglementer på europeisk plan.

Samtidig motarbeides dette også fordi downdraft-teknologien er vesentlig mer effektiv enn konvensjonelle avtrekks-teknologier. Dette vil på sikt endre markedet markant og det er det ikke alle som liker. Vi spår at den konvensjonelle kjøkkenhetten kun vil være å finne i det absolutte lavprissegmentet om ca. 5-7 år. Funksjonaliteten ~ eller mangel på denne ~ samt de begrensningene en kjøkkenhette betyr for kjøkkendesign ~ gjør at kjøkkenhetten ikke lenger vil ha en berettigelse i markedet.

 

Noen tall som underbygger dette:

De beste konvensjonelle kjøkkenhettene/takviftene har en effekt på maximalt 60-80% på mat-os og damp. Enda mindre effekt har de på fett som er tyngre enn damp og os. De tradisjonelle kubikkmålingene forutsetter dessuten at fettfilterne rengjøres etter forskriftene. Skjer det, tror du? Effekten måles ofte i mengden av m3 luft som ventilatoren flytter per time, hvilket ofte er omkring 1000 m3.

 

BORAs downdraft teknologi 100% effekt på mat-os og lukt

Ved korrekt montering garanterer vår downdraft teknologi 100% effekt på damp/os og 95% på fett.  Dette ved en effekt på max 612 m3 avtrekk i timen.  Det vil si at du i tillegg til bedre effekt også oppnår en energibesparelse.  Damp stiger med 1 meter i sekundet og fett med 0,8 meter i sekundet.  Våre avtrekk trekker med 4,1 meter i sekundet, som igjen betyr at all damp trekkes vekk før det når 30 cm over benkehøyde.

En konvensjonell kjøkkenvifte vil typisk henge 50-60 cm over kokesonen. Det vil si at enhver trekk i rommet vil forstyrre dampen mens den stiger opp og flytte noe av den ut i rommet før den når frem til viften. Derfor har tradisjonelle, tak- og overskap-monterte vifter kun 60-80% effekt. Siden fett er tyngre enn vann, vil fettpartikler ofte falle ned før de når opp til kjøkkenhetten overhodet.

Det er vanlig å se at stekefett ligger i et relativt stort område rundt kokesonen, selv om man bruker konvensjonelle kjøkkenhetter. Dette slipper man ved downdraft fordi her havner fettet i fettfilteret i benkeventilatoren. (Rengjøring: alle delene til BORA downdraft – også fettfilter – fjernes enkelt og rengjøres i oppvaskmaskinen.)

 

Null lukt

Enda en effekt av BORA downdraft er at mat-lukt blir fjernet på samme måte som dampen – helt nede ved kokeplaten – der de oppstår. Hvilken konvensjonell kjøkkenhette kan garantere null matlukt – i hus – i hår – i klær? BORA kan!

 

BORA classic downdraft bordemfang benkeventilator

Sammenlign epler og appelsiner

Så tilbake til der vi startet – hvordan sammenligne effekten av de tradisjonelle og de nye downdraft-kjøkkenviftene?

Fordi diverse byggereglementer tar utgangspunkt i effektmåling basert på m3 er disse ~ som forklart lenger opp ~ ubrukelige i forhold til downdraft.  Det er som om man vil måle hvor mange kilometer en el-bil kjører på en liter bensin/diesel: det er jo umulig.

Det jobbes iherdig med å lage en europeisk standard for dette, men fordi BORA er ”first movers”, og hele markedet nå kopierer BORAs teknologi, tar det litt tid.

 

Af Carsten Sander | Sales Director Norway, Sweden & Denmark

 

Se BORA benkeventilator i aksjon hos en våre dyktige forhandlere over hele Norge:

 

 

Kontakt oss her!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.